Dear Proust,
Nhờ ngài mà một người như tôi có thể cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn và có mục đích để vươn tới. Cuốn sách Bên phía nhà Swan sẽ không thể được đọc nếu cô bạn đồng nghiệp không trao đổi với cuốn N.P của Banana Yoshimoto; mặc dù, chính ra mà nói thì Bên phía nhà Swan thực chất đã nằm trong tủ sách của tôi ở nhà bố mẹ, khá lâu trước đó rồi, cuốn sách cũng của một người bạn sách đem cho mượn.
Tức là tôi đã biết ngài lâu rồi nhưng không để ý tới, cho tới khi cô bạn đồng nghiệp đưa tôi và bảo đọc thử xem có hợp không. Và thế là tôi biết tới văn chương của ngài.
Tôi sẽ không nói nữa vì không nên phí thời gian ca ngợi hay bình phẩm một người mình đã coi là tượng đài văn học trong kiếp sống này của mình. Tôi muốn có thể học tập được phần nào con mắt quan sát, sự phản ảnh chân thực cuộc đời tới từng chân tơ kẽ tóc như ngài.
Với tất cả sự trân trọng,
Lam Rosy