4 kiểu người trong Human Design

Mỗi người sinh ra đều có một bản đồ năng lượng – gen riêng. Tạm gọi là Human Design. Nếu bạn muốn biết mình thuộc kiểu người nào có thể tham khảo để tự điều chỉnh bản thân đi đúng hướng mình mong muốn.